2017

Christian Dahlgren: Slutstationen närmar sig

2017-03-06 Östgöta Correspondenten

I en ledare skriver Östgöta Corren om en rapport av Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, om höghastighetståg. "Åsa Hansson pekar på att den återkommande tendensen av samhällsekonomiska glädjekalkyler från politiskt håll i dessa sammanhang slagit igenom även här. Trafikverkets egen dom att kostnaderna överskrider nyttan är till och med för mild beräknad."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se