2017

«Innvandring og digitalisering er velferdsstatens største trusler»

2017-03-09 Dagens Perspektiv

Norska Dagens Perspektiv skriver om boken Digitalization, Immigration and the Welfare State, av Mårten Blix, IFN: "Innvandrere som ikke kommer i arbeid, spiser opp velferdsstatens budsjetter, mens digitalisering og automatisering truer jobbene til middelklassen. Ny bok drøfter hvordan to av vår tids mest omdiskuterte temaer truer velferdsstans eksistens. Det finnes dog håp."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se