2017

Därför kritiseras ”märket”

2017-03-20 Arbetet

Arbetet förklarar att märket kritiseras därför att "det kommer inte åt strukturer som gynnar män och tjänstemän. Det passar inte i den svenska ekonomins nuvarande utveckling". I artikeln citeras Lars Calmfors, IFN och ordförande AER. AER förklarar att "hemmamarknaden kommer att gå bättre än exportindustrin framöver. Det ger utrymme för högre löner i andra sektorer än i den exportindustri som alla väntas rätta sig efter".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se