2017

Svenska modellen bra för Finland, men kvinnor och bristyrken förlorar

2017-03-21 YLE Internytt och YLE Uutiset

Lars Calmfors, IFN, intervjuas om den svenska modellen som bygger på att industrin, som är utsatt för hård internationell konkurrens, ska sätta lönetaket i avtalsrundorna. "Så småningom kommer den svenska modellen kanske att ha kommit till vägs ände i Sverige, men Finland skulle dra nytta av modellen just nu," säger Calmfors till YLE.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se