2017

”Svenskarna överskattar nivån på vinsterna”

2017-03-21 Svenska Dagbladet

I ett debattinlägg av Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, citeras forskning av Henrik Jordahl, IFN, som i rapporten Vinster, välfärd och entreprenörskap "visar att allmänheten överskattar vinst­nivåerna kraftigt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se