2017

Sofia Nerbrand: Måtte Europasamarbetet förbli starkt

2017-03-24 Liberala Nyhetsbyrån/Västerbotten-Kuriren med flera

I en ledare som publiceras i bl.a. Västerbottens-Kuriren skriver Sofia Nerbrand, Liberala Nyhetsbyrån, populism undergräver tilliten. Nerbrand hänvisar till ett kapitel av Andreas Bergh i Europaperspektiv 2017. "Han finner stöd i forskningen för att över hälften av invånarna i de nordiska länderna litar på människor i allmänhet medan bara omkring 15 procent gör det i Ungern och Polen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se