2017

Snyggast vinner valet

2017-04-02 Forum

Det finska affärsmagasinet Forum skriver om studien ”The right look: Conservative politicians look better and voters reward it” av Niclas Berggren, Henrik Jordahl (båda IFN) och Panu Poutvaara. Henrik Jordahl citeras: ”Visst finns det skillnader i hur folk uppfattar skönhet, men när vi låtit olika grupper bedöma politikers utseende är de allra flesta överens om vilka politiker som ser bra ut”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se