2017

Rent control would destroy apartment construction rebound in Ontario just when it’s needed most, CIBC economist warns

2017-04-04 Financial Post mer flera

Financial Posts ekonomiska reporter Garry Marr skriver om förnyade försök att införa hyresreglering i Ontario. CIBC vice chefsekonom Benjamin Tal citerar Assar Lindbeck, IFN, som sagt att ”bortsett från bombning tycks hyresreglering vara det effektivaste sättet att förstöra en stad.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se