2017

Why Special Interests Sacrifice The Future For Short-Term Gain

2017-04-04 One News Page, med flera

Gary Galles, Mises Institute, skriver om intressegruppers inflytande i politik. De som talar för hyresreglering är en sådan: "Det är sant att hyresregleringen skulle gynna många av dagens hyresgäster [...] Utbudet av hyresbostäder skulle dock successivt minska över tiden." Galles citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet som sagt att ”bortsett från bombning är hyresreglering det effektivaste sättet att förstöra en stad.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se