2017

Industrinorm kan hindra rekrytering

2017-04-05 Arbetet

I en nyhetsartikel skriver Arbetet att "industrins löneuppgörelse ger höjda reallöner, tror ekonomerna. Men den hjälper inte riksbanken att höja inflationen. Och för tjänstesektorn ger den ett märke som är i lägsta laget". Lars Calmfors, IFN, intervjuas och säger att det finns "en risk för bestående arbetskraftsbrist i både privat tjänstesektor och offentlig sektor".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se