2017

Per Gudmundson: Glöm Kentucky fried children

2017-04-05 Svenska Dagbladet

Per Gundmundson skriver i en ledare om valfrihet och ESO-rapporten Dags för omprövning (ESO 2017:1), av Per Molander. Han hänvisar till kritik av rapporten som framförts av Henrik Jordahl, IFN: "Som Henrik Jordahl skriver i en kritisk kommentar är dessa slutsatser långt ifrån givna, ens i de fall analysen är korrekt (vilket inte alltid är fallet)."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se