2017

NPM-reformer i offentlig sektor kritiseras i ny rapport

2017-04-06 Sjukhusläkaren

Sjukhusläkaren skriver om en ESO-rapport av Per Molander: "De NPM-inspirerade reformerna har inte infriat givna löften om höjd effektivitet, bättre kvalitet och sänkta totala utgifter. Det är därför dags att ompröva de genomförda förändringarna". Tidskriften referar till kritik av rapporten som framfört av Henrik Jordahl, IFN: "Han menar att [...] slutsatserna är 'omotiverade och felaktiga' samt att referenser som talar för NPM-reformen utelämnats."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se