2017

Kommentarer till Henrik Jordahls promemoria ”Granskning av ESO-rapporten Dags för omprövning av Per Molander”

2017-04-10 Sjukhusläkaren

Per Molander skriver i Sjukhusläkaren: "Rapportens innehåll och argumentation återges på flera ställen felaktigt. På några punkter missförstås också rapportens text, medvetet eller omedvetet. Över huvud taget framstår Jordahls synpunkter som resultatet av en väl hastig läsning av rapporten."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se