2017

Låg lärartäthet ger mer lönelyft

2017-04-11 Lärarnas Tidning

"Lärarlönelyftets pengar fördelas efter hur många elever en huvudman har. Det gör att friskolor, som ofta har lägre lärartäthet, får mer att fördela per lärare" skriver Lärarnas Tidning. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, intervjuas. Han säger att "systemet gynnar både skolor som har lägre lärartäthet av den anledningen och huvudmän som har valt en icke lärarintensiv pedagogik av andra skäl".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se