2017

Ingen vinst med att begränsa vinster

2017-04-12 Bohusläningen

I en ledare kommenterar Bohusläningen att S-kongressen beslutat att det "behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg." Skribenten hänvisar till forskning av bl.a. Henrik Jordahl, IFN som visar att de privata välfärdsföretagens vinster, i förhållande till de totala välfärdskostnaderna, uppgick till sex promille av den totala kostnaden.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se