2017

Integration – ett vägval i hundraårsperspektiv

2017-04-12 Byggindustrin

I en ledare skriver Byggindustrin om en debattartikel om integration av bl.a. Assar Lindbeck i DN. "Jag tror knappast att någon seriös bedömare kan hitta några större fel i professorernas faktaunderlag eller i rimligheten i deras slutsatser. Jobb och bostäder! Men de är nationalekonomer, inte historiker. I ett hundraårsperspektiv är det länder med stor invandring, USA främst men även arbetskraftsinvandringens Sverige under rekordåren, som lyckats. Våra befolkningar har vuxit och ålderspyramiden är fortfarande på rätt köl. Tolkat i det perspektivet är professorernas text en av de viktigaste under senare år."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se