2017

Four charts which should worry you about rising house prices and inequality

2017-04-20 Raw Story med flera

Raw Story skriver om hur man bäst mäter ett lands ekonomiska aktivitet.Skribenten menar att det är en fråga där kapital ställs mot arbetskraft. Han hänvisar till forskning av Erik Bengtsson och Daniel Waldenström (IFN), som omfattar fler länder än den franska ekonomen Pikettys ursprungliga analys.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se