2017

Malin Ideland: Skolkommissionen ser inte elefanten i rummet

2017-04-21 Skola och Samhälle

I nättidningen Skola och Samhälle skriver professor Malin Idegard om Skolkommissionens förslag: "Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson var för bara ett år sedan medförfattare till SNS-rapporten Policyidéer för svensk skola. Tillsammans med Jonas Vlachos [IFN] och Sverker Sörlin pekade Gustafsson tydligt på problemen med en skolmarknad med vinstintresse."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se