2017

”Sysselsättning bland flyktingar måste öka”

2017-04-21 Dagens Samhälle

I en analys hänvisar Lina Aldén och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitet, under vinjetten Perspektiv i dagens Samhälle till ett debattinlägg av Assar Lindbeck, IFN, och Mats Persson: "Behovet av reformer för att förbättra utrikes föddas integration på den svenska arbets- och bostadsmarknaden är uppenbart, vilket bland annat diskuteras av Assar Lindbeck och Mats Persson".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se