2017

Har korruptionen i Sverige ökat? Korruptionens utbredning i Sverige överskattas

2017-05-02

Boken A Clean House? av Andreas Bergh och Richard Öhrvall från IFN, med fler, "bjuder på en nyanserad analys, även om deras korruptionsbegrepp är problematiskt. Som helhet är boken en ovärderlig källa till empirisk kunskap om korruptionen i Sverige" skriver tidskriften Respons.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se