2017

Vi jobbar ju trots allt för pengar

2017-05-03 LNB/Bohusläningen

I en ledare skriver Karin Pihl, Liberala Nyhetsbyrån, om en artikel i Ekonomisk Debatt av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet. Bergh kritiserar tre böcker av Roland Paulsen och förklarar att vi inte alls jobbat mer än förr. Faktum är att arbetstiden har minskat drastiskt sedan 1800-talets slut.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se