2017

Brommels tror på integrerad social- och hälsovård

2017-05-11 Kommuntorget

Tidningen Kommuntorget skriver från en konferens där Henrik Jordahl, IFN, talade om svenska vårdvalet: "Enligt Jordahls undersökningar är svenskarna generellt sett nöjda med valfriheten, men han påpekar att det är svårt att säga om vården blivit bättre eller sämre. Patienter som själva gjort aktiva val är överlag mer nöjda med vården, säger Jordahl."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se