2017

Valfriheten i vårdreformen - viktigt att folk vet vad de kan välja

2017-05-11 YLE Nyheter

Henrik Jordahl, IFN, har deltagit i ett seminarium i Finland där valfrihet i en finsk vårdreform diskuterades. Jordahl gjorde jämförelserna mellan Finland och Sverige. "En erfarenhet från Sverige verkar vara att patienter som gör aktiva val är mer nöjda" skriver YLE Nyheter i ett reportage från seminariet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se