2017

Populism det nya skällsordet – men hur ska vi tolka den?

2017-05-17 Göteborgs-Posten

Susanna Popova skriver i ett debattinlägg i GP om populism. Hon hänvisar till en studie av Johan Wennström, IFN, som studerat Timothy Snyders resonemang om att Förintelsen kunde verkställas bara där stat och statsmakt destruerats. "Nej, jag sade inte att vi sett statsförstörelse i Sverige. Men jag tror att de flesta vuxna kan se att samhällskontraktet är under omförhandling, och att det finns många för vilka det är djupt oroande", skriver Popova.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se