2017

Forskning: Skolsegregering påverkar inte elevbetygen

2017-05-19 Skolporten

Skolportalen Skolporten skriver om en studie som visar att "familjebakgrund och familjens utbildningsnivå är de tyngsta faktorerna" för elevernas betyg. Jonas Vlachos, affilierad IFN, är kritisk till studien på sin blogg, vilket noteras och citeras: Det går "inte att säga att studien fångar effekterna av skolsegregation, varken på kort eller på lång sikt”, skriver Vlachos.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se