2017

"Bostaden en riskfylld investering"

2017-05-21 Uppsala Nya Tidning (Uppgång)

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, intervjuas i UNT:s Uppgång om näringslivet. Om kopplingen mellan höjda räntoor och prisfall på bostadsmarknaden säger han: "En fördubbling av räntorna är en liten ökning – det rör sig om att gå från 1,5 till 3 procent. Men även om det är en liten ökning skulle det kunna leda till mycket kraftiga prisfall för framför allt bostadsrätter."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se