2017

Reidar Carlsson: Bra med fler kvinnor i bolagsstyrelserna – men staten ska inte bestämma

2017-05-22 Mittmedia/Norrtelje Tidning

I en ledare i Norrtelje Tidning skriver Reidar Carlsson, Mittmedia, att mycket talar för att könskvotering skulle vara bra för företagen. Det vore bra att få fler kvinnor i styrelserna och få färre medelmåttiga män. Trots det vore det helt fel att könskvotera bolagsstyrelserna. Han hänvisar till forskning av Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN, med flera.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se