2017

Scientists Find New Genetic Roots for Intelligence

2017-05-25 Military Technologies News med flera

David Cesarini, New York University och affilierad till IFN, är del av en grupp forskare "som har upptäckt nya gener och nya biologiska vägar för intelligens. Resultaten, som rapporterades i det senaste numret av tidskriften Nature Genetics, innebär ett stort framsteg när det gäller att förstå de genetiska förutsättningarna för intelligens ".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se