2017

Loss of trust in EU has social and economic consequences

2017-05-26 Euractiv

Den europeiska media plattformen Euractiv skriver om ett seminarium organiserats i Bryssel av Sveriges permanenta EU-representation i sammarbete med Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN. En panel av experter diskuterade hur avsaknad av tillit har ekonomiska och sociala konsekvenser.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se