2017

Lana Payne: On the road to equality — and counting

2017-05-27 St. John's Telegram

St. John's Telegram skriver om forskning av Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN, et al. “Vad vi fann är att kvotering ökar kompetensen hos politiker generellt, och bland män i synnerhet. Utöver detta så är kvotering dåliga nyheter för medelmåttiga manliga ledare som tenderar att bli bortvalda.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se