2017

Forskning: Vi tror att snygga forskare är sämre på sitt jobb

2017-05-28 SVT Vetenskap

Ett attraktivt utseende kan vara hjälpsamt när forskare vill att människor ska intressera sig för deras forskning, skriver SVT. Men det är inte till en fördel om man vill att publiken ska värdesätta den. "Forskares utseende kan påverka hur populärvetenskap sprids och tas emot eftersom de allra flesta har svårt att bedöma vetenskapliga studiers kvalitet", förklarar Henrik Jordahl, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se