2017

"De som kommer hit sent har det tuffast"

2017-05-30 Skolvärlden

Skolvärlden skriver om att skolresultaten skiljer sig åt mellan utrikes och inrikes födda elever. Det är ämnet i en ESO-rapport: "I samband med att rapporten presenterades hölls ett seminarium där bland annat Skolinspektions generaldirektör Helen Ängmo och nationalekonomen Jonas Vlachos [affilierad till IFN] reagerade på rapporten."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se