2017

Hallå där… Martin Andersson

2017-05-31 Ingenjören

Martin Andersson, Blekinge teknikska högskola och affilierad till IFN, intervjuas i Ingenjören om rapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige. Han kritiserar synen på företag: "Antingen pratar man bara om de stora bolagens betydelse, eller bara om de små företagens, men inte hur de är beroende av varandra."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se