2017

Research: Global Inequality is Decreasing, Poor Getting Richer

2017-06-01 Breitbart

Tom Ciccotta skriver på Breitbart om forskning av Daniel Waldenström, IFN och Olle Hammar vid Uppsala universitet: "[...] förklarar att global ojämlikhet har minskat, främst under 2000-talet". Ciccotta konstaterar att "enligt forskningen var den centrala drivkraften bakom 2000-talets ojämlikhet den globala inkomstutjämningen mellan utvecklade länder och utvecklingsländer".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se