2017

Opinion: Housing is best governed by laws of the market

2017-06-05 Montreal Gazette

Mathieu Bédard, Montreal Economic Institute, skriver i Montreal Gazette att Montreal inte bör utöka sin hyresreglering. Detta stöds även av Quebecs finans minister Carlos Leitão som har sagt att han inte är intresserad av att ingripa i marknaden. Bédard citerar Assar Lindbeck, forskare på IFN och vid Stockholms universitet, “efter bombning, så är hyresreglering en av de mest effektiva sätt att förstöra städer”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se