2017

SN: Avsteg från norm ok, ej i centrala avtal

2017-06-07 Direkt/VA Finans med flera

Avtalen på arbetsmarknaden ska följa den kostnadsnorm som industrin satt upp i industriavtalet. Arbetsgivare kan dock lokalt höja lönerna mer än så, säger Peter Jeppsson, Svenska Näringsliv. Direkt utgår i sin artikel från att Lars Calmfors, IFN, "kritiserat industrinormen för att vara för stel. Han ser en risk för att industrins avtal är för låga för hemmamarknadssektorer med arbetskraftsbrist, som bygg, privat tjänstesektor och offentlig sektor".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se