2017

Immigration is changing the Swedish welfare state

2017-06-08 Economist

Utan stora förändringar kan hela välfärdssystemet komma att kollapsa och med det Sveriges generositet, förklarar Economist. I artikeln intervjuas Mårten Blix, IFN. Han förklarar bland annat att Sverige har betydligt högre minimilön än någon annanstans i Europa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se