2017

Best and Worst of Neuroscience and Neurology – May 2017

2017-06-12 BrainBlogger

Först av maj månads bästa studier nämner BrainBlogger en av David Cesarini et al. Cesarini är verksam vid NYU och affilierad till IFN. "Vår kunskap är mycket begränsad vad gäller specifika gener som förknippas med intelligens. I en ny studie, baserad på analysen av genetiska data från 78 000 individer, har forskarna funnit 52 gener associerade med intelligens, av vilka 40 är helt nya. Intressant är att många av dessa gener också bidrar till att bestämma egenskaper som fetma, BMI, depression, Alzheimer etcetera. "

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se