2017

Forskare: Ingen seriös debatt i Sverige om basinkomst

2017-06-12 Dagens Nyheter

Andreas Bergh, IFN, intervjuas av DN Ekonomi om basinkomstmodellen som ett alternativ till dagens socialskydd. Han förklarar att tidigare försök med medborgarlön har varit intressanta men att det är svårt att dra slutsatser utifrån dem. Bergh säger att många föreslår en nivå på inkomsten "som är väldigt hög. De har också för stora förväntningar att basinkomsten löser alla problem".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se