2017

”Utmaningen blir skattenivån”

2017-06-13 Affärsvärlden

Daniel Waldenström, IFN och förnärvarande verksam vid Paris School of Economics, intervjuas i Affärsvärlden. Han förklarar att värdet på fastigheter i snitt fyrfaldigats de senaste tjugo åren och att dagens unga därmed kan förvänta sig större arv från sina föräldrar. han anser att staten behöver se över framtida arvs- och kapitalbeskattning eftersom betydelsen av kapital kommer att öka.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se