2017

Maybe all that short-term thinking hasn’t really hurt companies long term

2017-06-14 Bloomberg News/The Globe and Mail and more

Akio Morita et al, har menat att amerikanska företags kortsiktiga tänkandet blir deras undergång, skriver kolumnisten Noah Smith, Bloomberg News. Han nämner forskning av Alexander Ljungqvist, NYU och affilierad till IFN: Prof. Kaplan [...] ignorerar bevis. Exempelvis fann John Asker, Joan Farre-Mensa och Alexander Ljungqvist i en studie från 2014 att "jämfört med privata företag investerar offentliga företag betydligt mindre och är mindre mottagliga för förändringar i investeringsmöjligheter."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se