2017

Christian Dahlgren: Proposition 1967:141

2017-06-19 Östgöta Correspondenten

I regeringsarkivet finns bostadsbristens lösning, skriver Östgöta Correspondenten i en ledare. Ämnet är byggande av bostäder. Skribenten undrar vad det är för fel på bostadsmarknaden. Han vsrar med ett citat från Assar Lindbecks, IFN, momoarer: "En väl fungerande marknadsekonomi förutsätter en väl fungerande prisbildning. En sådan är i praktiken svår att åstadkomma om staten reglerar priserna.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se