2017

Det går inte att lita på förändringarna i Pisa

2017-06-26 Göteborgs-Posten

I en krönika på ledarsidan i Göteborgs-Posten skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att förändringarna i Pisa inte är tillförlitliga. Han hänvisar till en förstudien där elever slumpmässigt använde dator eller papper och penna,  vilket påverkade deras Pisa-resultat. Heller Sahlgren skriver att det behöver studeras hur datoranvändningen i det svenska Pisa-testet påverkade de svenska resultaten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se