2017

Kamrateffekten måste få styra skolpolitiken

2017-06-26 Dagens Arena

I en ledare skriver Dagens Arena om att Johan Wennström, IFN, visat "hur »hybridmodellen« NPM, New Public Management, underminerat både skolornas motivation att lära ut kunskaper och elevernas motivation att lära in dem. Fusk och föräldrastyrning har gjort sitt intåg". I ledaren hänvisar även till Jonas Vlachos, affilierad till IFN, konstaterat "att skolan till och med är mer segregerad än samhället och att skolvalet spär på uppdelningen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se