2017

Tjädrigt ologiskt, rent ut sagt

2017-07-13 Blekinge Läns Tidning

I en ledare skriver BLT om att regeringen måste se över artskyddsförordningen så att äganderätten och rättssäkerheten stärks. I texten hänvisas till ett inlägg av Andreas Bergh, IFN: "Bergh pekar bland annat ut äganderätten och rättsstaten som avgörande faktorer som förklarar välståndsutvecklingen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se