2017

Svenska arbetsgivare är inte rasister

2017-07-14 Svenska Dagbladet

I en ledare i SvD skriver Per Gudmundson om en Saco-rapport som visar att akademiker med utländsk bakgrund genomsnittligen har lägre lön än svenska. I sammhanget nämns forskning av Per Skedinger, IFN: "I studien Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? (Fores, 2011) konstateras att starkt anställningsskydd och höga minimilöner försvårar invandrares etablering."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se