2017

Höjda skatter behövs

2017-07-18 Skånska Dagbladet med fler

I et ledare skriver Skånska Dagbladet med flera att "skatternas an­del av den to­tala ekonomin var i fjol cir­ka 44 pro­cent, och det är myc­ket jäm­fö­rt med an­dra länder men för lite för att klara fram­tidens krav. Jag är inte en­sam om ana­lysen", förklarar Lars Stjern­kvist och hänvisar bl.a. till Lars Calmfors, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se