2017

Lärdomar av Transportstyrelsen

2017-07-26 Östra Småland med flera

I debattenkring Transportstyrelsens egenartade upphandlingsprinciper spelar frågan om privatiseringstänkandets effekter för den offentliga sektorn en stor roll, skriver ledarskribenten och hänvisar till att det är verksamhetens art, de medborgerliga behoven, som ska vara det styrande när privata aktörer tar över från det offentliga. Lars Calmfors, (IFN), påpekar skribenten har "varnat för en övertro på privata aktörer inom den offentliga sektorn".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se