2017

Arbetslösa är inte marknadsandelar

2017-08-02 Aftonbladet

I en ledare skriver Aftonbladet om att det privata Academedia på uppdrag av Arbetsförmedlingen ska utbilda en stor del av de nyanlända. Skribenten hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som "lite stillsamt konstaterade i Dagens Nyheter finns det inte några belägg för att privata arbetsförmedlare generellt skulle vara effektivare än offentliga".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se