2017

Essä: På pojkars läsning hänger samhällets lycka

2017-08-13 YLE

Finska YLE publicerar en essä av författaren Johanna Holmström om varför det är viktigt att bry sig om pojkars läsning. "I Sverige har till exempel skolforskarna Gabriel Sahlgren och Johan Wennström [IFN] kommit fram till att undervisning med fokus på eget arbete, speciellt för yngre elever, inte ligger i linje med hur skolbarn utvecklas."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se